Türcülüğün (Eleştirel) Sosyal Psikolojisi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.47613/reflektif.2024.163

Anahtar Kelimeler:

Eleştirel sosyal psikoloji, hayvanlar, insan-hayvan ilişkileri, türcülük, türler arası psikoloji

Özet

İnsan-hayvan ilişkileri son yıllarda (sosyal) psikoloji bilimi içerisinde yavaş yavaş incelenmeye başlamış olsa da eleştirel bakışın büyük ölçüde eksik olduğu görülmektedir. Ana-akım psikoloji perspektifiyle yapılan çalışmalarda hayvanlar genellikle pasif bir alıcı olarak değerlendirilmiş, insan-hayvan etkileşiminin karşılıklılığı ve hayvanların da bu ilişkideki kurucu rolleri göz ardı edilmiştir. Bu makalede yeni yeni filizlenmeye başlayan insan-hayvan ilişkilerinin psikolojisinin genel bir özeti sunulmuş, bu kapsamda ortaya çıkan yaklaşımlar tanıtılmış ve söz konusu yaklaşımların eleştirildikleri temel noktalara değinilerek karşılıklı etkileşimin ele alınabileceği farklı bir yaklaşımın nasıl mümkün olabileceği tartışılmıştır. Eleştirel bir bakış açısıyla, türler arası sınırların ötesinde bir anlayışla insan-hayvan ilişkilerine dair incelemelerin hayvanların da iyi oluşlarını kapsayacak şekilde gerçekleştirilmesinin yolları sunulmuştur.

İndir

Yayınlanmış

25.06.2024

Nasıl Atıf Yapılır

Peker-Dural, H. (2024). Türcülüğün (Eleştirel) Sosyal Psikolojisi. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 5(2), 349–366. https://doi.org/10.47613/reflektif.2024.163

Sayı

Bölüm

Makaleler