‘Kusurlu’ Aklın Seçimi: “Sully” Filminin İncelenmesi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.47613/reflektif.2024.144

Anahtar Kelimeler:

rasyonel akıl, duygusal akıl, kusur, Sully, yapa zekâ

Özet

Araştırma, yapay zekâ ve insan etkileşimini teknolojiye atfedilen rasyonellik ve kusursuzluk ile insana atfedilen duygusallık ve kusurluluk eğilimleri üzerinden irdelemektedir. Bu irdeleme, hikâyesi gerçek bir olaya dayanan “Sully” isimli sinema filminin analizi üzerinden yapılmaktadır. US Airways’in pilot Chesley Sullenberger kaptanlığındaki 1549 sefer sayılı yolcu uçağı, 15 Ocak 2009 tarihinde, New York-Charlotte seferini yapmak üzere havalanmasından kısa süre sonra Hudson Nehri’ne zorunlu iniş yapmak zorunda kalır. Bu olay, pilot Sullenberger ve ABD’li yazar Jeffrey Zaslow tarafından otobiyografik bir eser olarak kaleme alınan “En Yüksek Görev” isimli kitaba da konu olur ve 2016 yılında aynı otobiyografiden uyarlama “Sully” isimli sinema filmi ile beyazperdeye taşınır. Film, nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi tekniği kullanılarak analiz edilmektedir. Analiz sonucunda ortaya çıkan temalar, rasyonel aklı ve onun kusursuzluğunu savunan otoritelere karşı, sezgilerin ve kusurlu insan aklının verdiği mücadeleyi betimlemektedir.

İndir

Yayınlanmış

13.02.2024

Nasıl Atıf Yapılır

Sütlüoğlu, T. (2024). ‘Kusurlu’ Aklın Seçimi: “Sully” Filminin İncelenmesi. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1), 47–72. https://doi.org/10.47613/reflektif.2024.144

Sayı

Bölüm

Makaleler