Etik Kurallara Uygun: Sorumlu Yapay Zeka ve Müzik Endüstrisi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.47613/reflektif.2024.150

Anahtar Kelimeler:

yapay zeka, müzik endüstrisi, OECD, etik, üretken yapay zeka

Özet

Bu çalışma, müzik endüstrisinde yapay zeka etik sorunlarına dair bir tartışmayı başlatarak, OECD yapay zeka İlkeleri çerçevesinde dokuz etik ifadeyi analiz etmektedir. Çalışma, bu yönergeler içinde şeffaflık, insan-merkezli değerler, adalet ve gizlilik konularında artan bir vurgu tespit etmektedir. Yapay zeka tarafından yönlendirilen müzik sistemlerine güven oluşturmak için şeffaflığın önemli olduğu kabul edilirken, insan değerlerinin korunması ve insan ve yapay zeka tarafından üretilen eserler arasındaki ayrım önemli konular olarak ortaya çıkmaktadır. Makale, müzik endüstrisinde üretken yapay zeka sistemlerinin çevresel etkilerini ele almadaki bir boşluğa dikkat çekmektedir. Ortaya çıkan zorlukları ele almak için sürekli araştırma ve diyalog çağrısında bulunarak, yapay zekanın dönüştürücü potansiyelini yönlendirirken müzik yaratımında etik değerleri korumak için çok taraflı işbirliğini vurgulamaktadır.

Yayınlanmış

13.02.2024

Nasıl Atıf Yapılır

Oğul, S. (2024). Etik Kurallara Uygun: Sorumlu Yapay Zeka ve Müzik Endüstrisi. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1), 139–149. https://doi.org/10.47613/reflektif.2024.150

Sayı

Bölüm

Görüşler