Yapay Zekânın Ölüm ve Yas Kavramları Üzerine Etkisi: Thanabot Örneği

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.47613/reflektif.2024.143

Anahtar Kelimeler:

ölüm, yas, dijitalleşme, yapay zekâ, thanabot

Özet

Günümüzde teknolojik gelişmeler, özellikle de yapay zekâ pek çok farklı alanda önemli etkilere sahiptir. Ölüm ve yas kavramları da bu gelişmelerden etkilenmekte, bir anlamda dönüşmektedir. Bu makalenin amacı; ölüm ve yas kavramlarının yaşadığı bu dönüşümde yapay zekânın etkisini thanabotlar üzerinden tartışmaktır. Bu amaçla ölüm ve yas kavramları literatür taraması yapılarak toplumsal ve tarihsel bağlamları içerisinde ele alınmış, devamında dijitalleşme ile yaşadıkları dönüşüme değinilmiştir. Çalışmanın sonunda thanabotların olası etkileri literatürden çıkarımlarla tartışılmıştır. Buna göre; thanabot kullanımının kişiden kişiye değişen etkileri olacağını söylemek mümkündür. Bu anlamda bu teknoloji özellikle yas tutanlar için olumlu etkilere sahip olabilir. Ancak thanabotların ticari boyutu, ölen kişiyi ne kadar temsil edeceği, yas tutanlar için ikincil kayıp riski, yazılım güvenliği gibi olası sorunlara sahip olduğunu söylemek mümkündür. Ayrıca bu teknolojiyle ilgili araştırmaların hem bireysel hem de toplumsal düzeyde farklılıkları dikkate alarak yapılmasının önem arz ettiği görülmüştür.

İndir

Yayınlanmış

13.02.2024

Nasıl Atıf Yapılır

Körlü Topan, A. (2024). Yapay Zekânın Ölüm ve Yas Kavramları Üzerine Etkisi: Thanabot Örneği. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1), 29–46. https://doi.org/10.47613/reflektif.2024.143

Sayı

Bölüm

Makaleler