Corbynizmin Yükselişi ve Çöküşü

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.47613/reflektif.2021.29

Anahtar Kelimeler:

sosyal demokrasi, sol popülizm, demokratik sosyalizm, İngiliz İşçi Partisi, Jeremy Corbyn

Özet

Geleneksel merkez sol partilerin yükselen sağ popülist hareketlere karşı sürekli zemin kaybettiği bir tarihsel evrede, Jeremy Corbyn'in İşçi Partisi, hem yeniden dağıtım politikalarını dışlayan kemer sıkma yanlısı iktidar partilerine, hem de kitlelerin siyasi elitlere yönelik memnuniyetsizliğinden güç alan sağ popülizme karşı bir sol alternatif olarak tasvir edildi. Britanya İşçi Partisi üye sayısı bakımından Avrupa'nın en büyük sol partisi haline gelerek toplumun geniş bir kesimini harekete geçirmeyi başardı ve 2017 seçimlerinde özellikle gençlerin desteğini alarak oylarını arttırdı. Buna karşılık 2019 seçimleri muazzam bir düşüşe sahne oldu. Corbyn, seçim kampanyaları sırasındaki siyasi söylemi ve karşılaştığı zorluklara verdiği yanıtlar bakımından bir sol popülist olarak tanımlanabilir. Daha açık ifade etmek gerekirse, Corbyn, sosyal demokrat bir parti içinde genellikle sol popülist araçlara başvuran ve sonunda hem İngiliz ana akım siyasetini hem de İşçi Partisi'ni dönüştürme çabalarında başarısız olmuş bir demokratik sosyalisttir.

Yayınlanmış

31.05.2021

Nasıl Atıf Yapılır

Cop, B., & Ertürk, A. C. (2021). Corbynizmin Yükselişi ve Çöküşü. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 2(2), 287–307. https://doi.org/10.47613/reflektif.2021.29

Sayı

Bölüm

Dosya Dışı