Kadının Var Oluşu: Video Aktivistlerin Mutlak Sessizliğe Karşı Direnişi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.47613/reflektif.2024.179

Anahtar Kelimeler:

video aktivizm, communitas, collective memory, visibility, feminist memory

Özet

Bu makale derinlemesine görüşme yaptığım sekiz video aktivisti merkeze alarak, Türkiyeli, feminist aktivistlerin, Türkiye’deki feminist harekete feminist kolektif hafıza ve feminist dayanışma yoluyla nasıl katkıda bulunduklarını anlamaya çalışıyor. Aktivist videoların alternatif bir haber alanı olarak kullanılmasında 2015 yılından beri yükselen bir seyir devam ediyor. Şu anda video aktivizm, Türkiye’deki feminist hareketin karşılaştığı zorlukları, bu feminist hareketin mücadelesini, mücadelesi sırasında ortaya attığı soru ve konuları detaylı bir biçimde ele alan birkaç araçtan biri halindedir. Videoları bir kamusal alana çıkış hali olarak değerlendirebilir ve onları kolektif hafızaya yaptıkları katkı ile açıklayabiliriz. Feminist Videoları üreten ve yayan video aktivistler feminist hafızaya katkıda bulunuyor. Aynı zamanda bu videoları kimin çektiği ve yine bu videoları çeken aktivistlerin bu sürece nasıl dahil olduğunun ortaya çıkması, feminist görünürlük mücadelesini daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır.

İndir

Yayınlanmış

25.06.2024

Nasıl Atıf Yapılır

Kotaman, A. (2024). Kadının Var Oluşu: Video Aktivistlerin Mutlak Sessizliğe Karşı Direnişi. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 5(2), 557–576. https://doi.org/10.47613/reflektif.2024.179

Sayı

Bölüm

Dosya Dışı