Kompost Çağında Kültür Sanat Oluşumları: Karşı Sanat ve Kültürhane

Yazarlar

  • Ezgi Bakçay Karşı Sanat
  • Ulaş Bayraktar

DOI:

https://doi.org/10.47613/reflektif.2023.134

Anahtar Kelimeler:

kompost, kültür, sanat, kent, topluluk

Özet

Bu makale kompost çağı olarak tarif ettiğimiz çağda çeşitlilik, dolanıklık ve döngüsellik vaat eden toplulukların rolüne odaklanıyor. Böylesi toplulukların ortaya çıkmasında sanatın gücünü de yanına da alarak kendi ritüellerini oluşturan kültür mekanlarının rolünü İstanbul ve Mersin’den iki oluşumu, Karşı Sanat ve Kültürhane’yi tartışarak teşhis etmeye çalışıyor. Kompost çağının onarımı için kültürü merkezine alarak sürekli pratiklerini ritüelleştirebilen mekanların; farklılıklar içeren, bu farklılıkları birbirine dolanıklaştırabilen ve bir döngüsellik tesis edebilen paylaşım değeri merkezli topluluklar oluşturabildikleri fikri makalenin temel savını oluşturuyor.

İndir

Yayınlanmış

09.10.2023

Nasıl Atıf Yapılır

Bakçay, E., & Bayraktar, U. (2023). Kompost Çağında Kültür Sanat Oluşumları: Karşı Sanat ve Kültürhane . REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 4(3), 709–722. https://doi.org/10.47613/reflektif.2023.134

Sayı

Bölüm

Görüşler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri