Yerel Toplulukların Miras Alanlarına Atfettiği Değerleri Ortaya Çıkartmak İçin Yöntemler

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.47613/reflektif.2023.137

Anahtar Kelimeler:

İstanbul kara surları, yürüyüş etnografisi, kentsel miras değerleri, miras değerlendirme yöntemleri

Özet

Bu çalışmada, bir miras alanına toplum ve çeşitli topluluklar tarafından atfedilen değerlerin keşfedilmesi için uygulanabilecek katılımcı yöntemler tartışılmıştır. İstanbul Kara Surları ve çevresinde gerçekleştirilen TÜBİTAK Katip Çelebi - Newton İkili İşbirliği Programı tarafından 2016-2019 yılları arasında 116K830 numarası ile desteklenen “Miras Alanlarını Çoklu Perspektiften Yorumlamak: İstanbul Kara Surları” başlıklı projede uygulanmış olan yöntemleri ve bu yöntemlerin birbiriyle ilişkisini tartışan bu çalışma, katılımcı yöntemle miras değerlerinin belirlenmesi konusundaki literatür ve deneyimlere katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Yürüyüş etnografisi geliştirilen tüm yöntemlerin temelini oluşturmuş, bu yöntemin yanı sıra kültürel sorgulamalar, birlikte üretim ve foto-ses çalıştayı toplulukların bir kültürel miras alanına atfettikleri değerleri keşfetmek için kullanılmıştır.

İndir

Yayınlanmış

09.10.2023

Nasıl Atıf Yapılır

Kıvılcım Çorakbaş, F., & Kunt, Z. . (2023). Yerel Toplulukların Miras Alanlarına Atfettiği Değerleri Ortaya Çıkartmak İçin Yöntemler. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 4(3), 753–775. https://doi.org/10.47613/reflektif.2023.137

Sayı

Bölüm

Dosya Dışı