Görsel Kültürde Çocuk: Direnen Çocuk Jestleri Üzerine

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.47613/reflektif.2023.127

Anahtar Kelimeler:

çocuk, fotoğraf, ulus-devlet, bakışın yurttaş uzamı, görsel kültür

Özet

Bu makalenin çıkış noktası 1996 yılında Taksim Meydanı’nda gerçekleştirilen İsrail’i Kınama Mitingi’nde çekilen bir fotoğraftır. Ellerinde döviz tutan üç çocuğun bulunduğu fotoğraf bir aile arşivinde saklanan gazete küpüründe yer almaktadır. Görsel kültür incelemesi olarak kurgulanan çalışmaya gazete kupüründeki fotoğrafın çağrıştırdığı iki farklı imge dahil edilmiştir. Aile ve ulus-devletin çocuk ve yurttaş idealini ihlal eden üç fotoğraf “bakışın yurttaş uzamı”nda (civic space of the gaze) bir araya getirilir. İmgeler üzerinden düşünme pratiği olarak kurgulanan makaledeki fotoğraflar kanıt niteliğinden ziyade yeni bilgi üretimini mümkün kılacak şekilde yorumlanır.

İndir

Yayınlanmış

09.10.2023

Nasıl Atıf Yapılır

Turan, Z. (2023). Görsel Kültürde Çocuk: Direnen Çocuk Jestleri Üzerine. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 4(3), 607–619. https://doi.org/10.47613/reflektif.2023.127

Sayı

Bölüm

Makaleler