Yaratıcı Müzik Kenti Kırşehir: Ustalardan Çıraklara El Verme

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.47613/reflektif.2023.138

Anahtar Kelimeler:

sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilir kültür, yaratıcı kent, UNESCO yaratıcı müzik kenti Kırşehir, usta-çırak ilişkisi

Özet

Bu makale sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde UNESCO Müzik Kenti Kırşehir ve kuşaklar arası diyalog arasındaki ilişkiyi tartışmaktadır. Kırşehir’de yerel müzik kültürü usta – çırak ilişkisi ile aktarıldığından müzik kültürünün sürdürülebilmesi yaşlı ve genç müzisyenlerin birlikte üretmesiyle bağlantılıdır. Bu doğrultuda, makalede Kırşehir’de kuşaklar arası diyaloga olanak tanıyan toplulukların ve mekânların sürdürülebilir kültür için yeterli olup olmadığı sorusuna yanıt aranacaktır. 

İndir

Yayınlanmış

09.10.2023

Nasıl Atıf Yapılır

Doğan, A. (2023). Yaratıcı Müzik Kenti Kırşehir: Ustalardan Çıraklara El Verme . REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 4(3), 777–794. https://doi.org/10.47613/reflektif.2023.138

Sayı

Bölüm

Dosya Dışı