Gıdanın Toplumsal Yeniden Üretimi: Açlık Tehdidi, Kırsal Dönüşüm ve Bakım Krizi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.47613/reflektif.2023.108

Anahtar Kelimeler:

gıda güvencesi, gıda krizi, toplumsal yeniden üretim, bakım, kırsal dönüşüm

Özet

Bu yazı, küresel gıda krizini konjonktürel bir arz-talep ve tüketim krizi olarak değerlendiren uluslararası örgütlerin kısa vadeli, neoliberalizm içi çözüm önerilerinin eleştirel bir değerlendirmesini yaparak krizi genel olarak kapitalizmin ve özel olarak neoliberalizmin toplumsal yeniden üretim rejiminin yapısal bir tezahürü olarak ele alıyor. Yazının temel iddiası, küresel gıda krizinin ardında gıdayı metalaştıran, gıdanın üretim, dağıtım ve tedarik süreçlerini tarım-gıda şirketlerinin denetimine sokan neoliberal tarım politikaları olduğu ve bu politikalar sonucu kırda ve kentte yeterli ve sağlıklı gıda üretemeyen ve tüketemeyen emekçi sınıflar için bir toplumsal yeniden üretim krizi olduğudur.

İndir

Yayınlanmış

05.06.2023

Nasıl Atıf Yapılır

Çelik, C. (2023). Gıdanın Toplumsal Yeniden Üretimi: Açlık Tehdidi, Kırsal Dönüşüm ve Bakım Krizi. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2), 333–342. https://doi.org/10.47613/reflektif.2023.108

Sayı

Bölüm

Görüşler