İklim Değişikliği, Yoksullar ve Karbon Fiyatlandırması

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.47613/reflektif.2023.105

Anahtar Kelimeler:

iklim değişikliği, azaltım, uyum, yoksulluk, karbon fiyatlandırması

Özet

İklim değişikliği, herkesi etkileyen küresel bir krizdir. Ancak aralarında yoksulların bulunduğu kırılgan grupları çok daha fazla etkilemektedir. Aşırı hava olayları su, gıda, barınak ve gelir güvenliğini tehdit ederken, fosil yakıt kullanımının neden olduğu hava kirliliği önemli sağlık sorunlarına yol açmaktadır. İklim değişikliği ile etkin bir şekilde mücadele edilmedikçe, iklim değişikliğinin etkileri yoksulluğun süreklilik kazanmasına neden olacak ve dünya genelinde yoksulluğa itilen kişi sayısı artacaktır. Düşük ya da sıfır karbon ekonomisine geçişi amaçlayan karbon fiyatlandırmasından elde edilecek gelirler, nereye ve nasıl kullanılacağı belli olmayacak şekilde doğrudan devlet bütçesine aktarılmak yerine, iklim değişikliğinin etkilerine karşı yoksulları korumak için azaltım ve uyum projelerinin geliştirilmesinde kullanılabilirler.

İndir

Yayınlanmış

05.06.2023

Nasıl Atıf Yapılır

Uyduranoğlu, A. (2023). İklim Değişikliği, Yoksullar ve Karbon Fiyatlandırması. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2), 263–278. https://doi.org/10.47613/reflektif.2023.105

Sayı

Bölüm

Makaleler