Mültecilik Odaklı Çocuk Öykülerini Eğitimde Nasıl Kullanabiliriz? Pedagojik Çerçeve Önerisi

Yazarlar

  • Kenan Çayır İstanbul Bilgi Üniversitesi
  • Miray İşler Şehit Pilot Üsteğmen Cemil Kaya Ortaokulu

DOI:

https://doi.org/10.47613/reflektif.2023.100

Anahtar Kelimeler:

mültecilik, çocuk edebiyatı, mültecilik eğitimi, norm-eleştirel pedagoji, sosyal uyum, kapsayıcı eğitim

Özet

Son yıllarda mülteciliği odağa alan çocuk edebiyatı kitaplarının sayısında bir artış oldu. Bu kitapların bazıları farklı dillerden çevrilirken, bazıları Türkçe yayımlandı. Bu kitaplar mültecilik konusunu sınıflarında ele almak isteyen bazı öğretmenler tarafından eğitsel amaçla kullanılmaktadır. Ancak Türkçe literatürde bu öykülerin eğitsel amaçla nasıl kullanılabileceğine yönelik pedagojik kaynaklar çok sınırlıdır. Yapılan akademik çalışmaların çoğu ise genelde öykü incelemesine odaklanmaktadır. Bu yazının amacı mültecilik temalı öykü kitaplarının eğitimde nasıl kullanabileceğine dair bir kavramsal çerçeve sunmaktır. Yazıda mültecilerin noksanlığını ya da farklılığını vurgulayan bir pedagoji yerine, hâkim normun sınırlarını sorgulayan norm-eleştirel bir pedagojinin önemine dikkat çekilmektedir.

İndir

Yayınlanmış

31.01.2023

Nasıl Atıf Yapılır

Çayır, K., & İşler, M. (2023). Mültecilik Odaklı Çocuk Öykülerini Eğitimde Nasıl Kullanabiliriz? Pedagojik Çerçeve Önerisi. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1), 197–213. https://doi.org/10.47613/reflektif.2023.100

Sayı

Bölüm

Dosya Dışı

Benzer Makaleler

Bu makale için ayrıca gelişmiş bir benzerlik araması başlat yapabilirsiniz.