Barın(a)ma(ma)nın Kadın+ Hali: Türkiye’de Güncel Mücadeleler ve Tahayyüller

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.47613/reflektif.2023.94

Anahtar Kelimeler:

barınma, mekan, toplumsal cinsiyet, kent hakkı, feminizm

Özet

Türkiye’nin son dönemde yaşadığı derin ekonomik kriz ve hızla yükselen konut fiyatları, yakıcı bir barınma sorunu yaratmış durumda. Peki bu barınamama ortamında kadın+lar ne yaşıyorlar? Kadın+ların özgül barınma –ya da barınamama– halleri neler ve bu haller Türkiye’deki toplumsal duruma ilişkin ne söylüyor? Feminist bir bakış açısından barınmayı nasıl ele alabiliriz ve güncel durumu nasıl sorunsallaştırabiliriz? Bu soruları düşündüğüm bu makalede, feminist örgütlenme Mor Dayanışma’nın davetiyle yürüttüğüm iki atölye çalışmasının katılımcısı kadın+ların anlatıları üzerinden bir tartışma kuruyorum. Böylece hem Türkiye’deki güncel durumu kadın+ların gözünden haritalamayı hem de yeni feminist mücadelelerin tohumlarını ekecek yeni araştırma konularına işaret etmeyi amaçlıyorum.

İndir

Yayınlanmış

31.01.2023

Nasıl Atıf Yapılır

Yıldırım, Y. (2023). Barın(a)ma(ma)nın Kadın+ Hali: Türkiye’de Güncel Mücadeleler ve Tahayyüller. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1), 85–97. https://doi.org/10.47613/reflektif.2023.94

Sayı

Bölüm

Görüşler