Shunji Iwai’ın “Swallowtail Butterfly” Filmi Üzerinden Kadın Mülteci ve Azınlık Temsilinin İncelenmesi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.47613/reflektif.2023.93

Anahtar Kelimeler:

Japon çalışmaları, kadın mülteci ve azınlık temsili, furusato, kentsel mekanda kadınlar, anne-fahişe ikilemi

Özet

Bu makale, Swallowtail Butterfly (Shunji Iwai, 1996) filmi bağlamında kadın mülteci ve azınlık temsilini çok-disiplinli bir açıdan incelemektedir. Filmin furusato veya dil bariyerleri gibi yerli/yabancı temasını ilgilendiren konularıyla başlayan makale, ardından filmin kadın hikayelerini feminist teori ile incelemektedir. Dolayısıyla bu makale, küreselleşmenin hızla yaşandığı günümüzde, çoklu açılardan filmin güncel bir perspektifle kapsamlı bir analizini sunmayı amaçlamaktadır.

Yayınlanmış

31.01.2023

Nasıl Atıf Yapılır

Çılgın, P. (2023). Shunji Iwai’ın “Swallowtail Butterfly” Filmi Üzerinden Kadın Mülteci ve Azınlık Temsilinin İncelenmesi. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1), 65–81. https://doi.org/10.47613/reflektif.2023.93

Sayı

Bölüm

Makaleler