Çatışma Dinamiklerinin Etnik Kimlikler Üzerindeki Etkisi: Suriye İç Savaşı Örneği

Yazarlar

  • Ayhan Sarı

DOI:

https://doi.org/10.47613/reflektif.2023.99

Anahtar Kelimeler:

iç savaş, etnik kimlikler, güvensizlik-kimlik teorisi, Suriye, savaş dinamikleri

Özet

Savaş dinamikleri etnik kimliklerin iç savaş esnasında katılaşmasını nasıl etkiler? Etnik savaşlar üzerine yapılan çalışmaların ekseriyeti etnik kimliklerin iç savaş esnasında ön plana çıkmasını elitlerin manipülasyonuna bağlamaktadır. Fakat, kitlelerin bu manipülasyona neden katıldığını ve etnik özdeşleşme sürecinin nasıl işlediğini yeterince açıklayamamaktadır. Bu çalışmada Mart 2011 yılında başlayan Suriye iç savaşı incelenmiş ve etnik özdeşleşme sürecinin işleyişini açıklaması umulan bir nedensel mekanizma ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla 41 Suriyeli mülteciyle yarı-yapılandırılmış mülakat tekniği kullanılarak İstanbul ve Gaziantep illerinde görüşmeler yapılmıştır. Çalışmada elde edilen bulgulara göre, insanların kandırıldıkları ya da maddi çıkarlarına uyduğu için elitlerin manipülasyonuna katılmaları gibi bir durum söz konusu değildir. Bunun yerine, güvensizlik-kimlik teorisinin iddia ettiği üzere artan güvensizlik ve korku gibi savaş dinamikleri bireylerin karar alma sürecinde etkili olmuş ve iç savaşta hayatta kalabilmek adına kendilerine uygun gördükleri etnik kimliklerle özdeşleşmişlerdir.

İndir

Yayınlanmış

31.01.2023

Nasıl Atıf Yapılır

Sarı, A. (2023). Çatışma Dinamiklerinin Etnik Kimlikler Üzerindeki Etkisi: Suriye İç Savaşı Örneği. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1), 181–196. https://doi.org/10.47613/reflektif.2023.99

Sayı

Bölüm

Dosya Dışı