Transhümanist Düşünceye Gramatolojik Bir Yaklaşım

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.47613/reflektif.2022.82

Anahtar Kelimeler:

Turing, transhümanizm, aşkın zeka, gramatoloji

Özet

Bu çalışma transhumanizm kavramı eksenindeki tartışmalara farklı bir perspektiften yaklaşma teklifini içeriyor. Bu anlamda transhumanizmi bilim kurgu bir kavram olarak değil, insanlık tarihinin en başında konumlamakta ve aslında transhumanizmin insanlığı tanımlayan bir kavram olarak ele almaktadır. Bu çerçevede insan olmanın mantıksal olarak nasıl ele alınabileceğine ilişkin olarak Turing testi gündeme getirilmekte ve geleneksel olmayan biçimde gramatolojik bir analizi sunulmaktadır.

Yayınlanmış

30.09.2022

Nasıl Atıf Yapılır

Ünal, A. (2022). Transhümanist Düşünceye Gramatolojik Bir Yaklaşım. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 3(3), 445–453. https://doi.org/10.47613/reflektif.2022.82

Sayı

Bölüm

Makaleler