Antroposen Krizinde Batı Bilgeliğini Düşünmek

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.47613/reflektif.2022.79

Anahtar Kelimeler:

Antik Yunan, antroposen, modernite, ekoloji

Özet

İnsanın doğa üzerindeki dönüştürücü gücüne işaret eden antroposen çağında geri döndürülemez bir tahribata doğru yol aldığımız aşikardır. İnsanın jeolojik bir aktör olduğu bu çağda doğa üzerinde kurulan insan-merkezci tahakküm pratiklerinin tartışılmaya açılması gereklilik halini almıştır. Bu makalenin amacı da günümüz krizinin temelinde yatan düşünme biçimlerine eleştirel yaklaşmak ve onları sorunsallaştırmaktır. Bu amaçla çalışmamızda Batı Felsefe geleneğinin iki önemli uğrağı olan Antik Yunan ve Modern-Kartezyen düşünce incelenecektir. Böylelikle Batı metafiziğinin doğa, madde ve diğer kavramsallaştırmaları çeşitli karşılaştırmalarla tartışmaya açılacaktır. Bu eleştirel yaklaşım yeni bir ontolojinin inşasını ve yeryüzünü içine alacak bir etiğin geliştirilmesini amaçlar. Böylece insanı ayrıcalıklı ev sahibi olarak tanımlamak yerine türler arası dayanışmada bir halka olarak niteleyecek yeni bir kavrayışın imkanları aranacaktır.

İndir

Yayınlanmış

30.09.2022

Nasıl Atıf Yapılır

Sever, O. (2022). Antroposen Krizinde Batı Bilgeliğini Düşünmek. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 3(3), 389–407. https://doi.org/10.47613/reflektif.2022.79

Sayı

Bölüm

Makaleler