Mültecilere İlişkin Mezenformasyon: Sonuçları, Sürdürücüleri ve Çözüm Önerileri

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.47613/reflektif.2022.71

Anahtar Kelimeler:

sosyal entegrasyon, tehdit algısı, gruplararası ilişkiler, mezenformasyon

Özet

Bu çalışma mülteci Mezenformasyon ile mülteci entegrasyonu arasındaki ilişkiyi irdelemekte ve Mezenformasyon ile mücadelede karşılaşılan güçlükleri ve çözüm önerilerini tartışmaktadır. Bu amaçla, çalışmada Ekim 2021 ve Ocak 2022 tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve akademi, sivil toplum kuruluşları ve yerel ve merkezi yönetimlere bağlı göç birimlerinde görev yapan göç uzmanlarıyla yürütülen derinlemesine mülakatlardan faydalanılmıştır. Çalışmamızın bulguları göçmenler hakkındaki yaygın mezenformasyonun ev sahibi topluluğun mültecilere karşı tutumlarını ve mültecilerin kültürlenme tercihlerini etkilediğini göstermektedir. Göç uzmanlarıyla yapılan görüşmeler mezenformasyonla mücadelede siyasal iradenin eksikliğine dikkat çekmekte ve sivil toplum kuruluşlarının bilgi düzensizliğiyle mücadelenin yanlış bilgiyi çürütmek yerine yanlış bilgiye karşı dayanıklılığı güçlendirme çalışmalarına odaklanmasının daha etkin bir strateji olacağına işaret etmektedir.

Yayınlanmış

01.06.2022

Nasıl Atıf Yapılır

Turper Alışık, S., & Aslam, W. (2022). Mültecilere İlişkin Mezenformasyon: Sonuçları, Sürdürücüleri ve Çözüm Önerileri. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 3(2), 287–303. https://doi.org/10.47613/reflektif.2022.71

Sayı

Bölüm

Makaleler