Leydi Godiva Üzerine Bir Analiz: Mitten Markaya

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.47613/reflektif.2022.76

Anahtar Kelimeler:

Godiva, mit, marka, Berger, Levi-Strauss

Özet

Bu makale, Leydi Godiva miti üzerine feminist ve kültürel bir okuma sunmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda, mitin Levi Strauss’un yapısal antropolojik kuramı çerçevesinde bir okuması yapılmış, hikayedeki bazı öğeler Berger’ın görme biçimleri kuramıyla incelenmiş ve mitin bir marka ismine dönüşüm süreci değerlendirilmiştir.

Yayınlanmış

01.06.2022

Nasıl Atıf Yapılır

Yılmaz, M. (2022). Leydi Godiva Üzerine Bir Analiz: Mitten Markaya. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 3(2), 369–378. https://doi.org/10.47613/reflektif.2022.76

Sayı

Bölüm

Dosya Dışı