Ahlak Psikolojisine Giriş: Temel Kavramlar, Kuramsal Yaklaşımlar ve Tartışmalar

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.47613/reflektif.2022.53

Anahtar Kelimeler:

Ahlak psikolojisi, ahlaki yargı ve davranış, etkileşimci paradigma, ahlaki temeller, iş birliği olarak ahlak

Özet

Bu makalenin amacı, günümüzde bilişsel bilimlerin farklı alt disiplinlerinde sıklıkla çalışılan ahlak psikolojisi alanına kısa bir giriş sunmaktır. Bu amaçla, makalede ilk olarak ahlak psikolojisi alanının ne olduğu ve ahlakın bilişsel ve evrimsel kökenleri anlatılacaktır. Ardından alandaki güncel kuramsal tartışmalar özetlenecektir. Genel olarak makalede, ahlaki yargıların en azından bir kısmının biyolojik niteliklerden kaynaklandığını ve çevresel etmenlerin bu biyolojik taslağı şekillendirdiğini iddia eden etkileşimci paradigma ele alınacaktır. Farklı bilim dallarından gelen görgül kanıtlar özetlenecek ve bu iddianın güçlü/zayıf yönleri anlatılacaktır. Sonuç olarak ahlak psikolojisinin bugünkü konumu eleştirel bir gözle değerlendirilerek gelecekteki araştırmalarda odaklanılması gereken kritik noktalar netleştirilmeye çalışılacaktır.

İndir

Yayınlanmış

31.01.2022

Nasıl Atıf Yapılır

Yılmaz, . O., & Bayrak, F. (2022). Ahlak Psikolojisine Giriş: Temel Kavramlar, Kuramsal Yaklaşımlar ve Tartışmalar. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), 27–50. https://doi.org/10.47613/reflektif.2022.53

Sayı

Bölüm

Makaleler