Gündelik Ahlaka Kuramsal Bakışlar: “Durun Ben Size Bir Hikaye Anlatayım”

Yazarlar

  • Sevim Cesur İstanbul Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.47613/reflektif.2022.54

Anahtar Kelimeler:

doğal kavramsallaştırmalar, sıradan insan, gündelik ahlak

Özet

Bu yazıda ahlak psikolojisinin gündelik hayatın ahlakını anlama çabalarındaki gerek kuramsal gerek yöntemsel bazı eksikliklerine değinilecek ve olası bazı yöntemlerden bahsedilecektir. Ahlak kuramları, gerek tümdengelimci yaklaşımları gerekse de hipotetik ikilemler, özellikle de sıradışı hipotetik ikilemler gibi gündelik hayata uzak yöntemlerin kullanılması gibi sebeplerle gündelik ahlakın anlaşılmasında yeterince başarılı olamamıştır. Bağlam, kültür veya dil gibi ahlakın nasıl yapılandırıldığını, anlamlandırıldığını veya aktarıldığını etkileyen önemli yapılar, geleneksel ahlak çalışmalarında pek az yer tutmuştur. Antropolojik ahlak kuramlarının sağladığı açılımla kültürün etkisini de hesaba katmak durumunda kalan güncel ahlak kuramları, halen sıradan insanın ahlakı nasıl kavramsallaştırdığına yeterince eğilmemiştir. Doğal kavramsallaştırmalar incelendiğinde, gündelik hayatta ahlak meselesinin genel bazı ilkeler üzerinden değil bireysel özellikler ile ele alındığına dair bulgular mevcuttur. Gündelik ahlakı anlamanın belki en doğru yaklaşımlarından biri bu doğal kavramsallaştırmaları incelemektir.

İndir

Yayınlanmış

31.01.2022

Nasıl Atıf Yapılır

Cesur, S. (2022). Gündelik Ahlaka Kuramsal Bakışlar: “Durun Ben Size Bir Hikaye Anlatayım”. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), 51–64. https://doi.org/10.47613/reflektif.2022.54

Sayı

Bölüm

Makaleler