Ünver, Buket, Özlem Sertel Berk, ve Nesrin Karamustafalıoğlu. “Bipolar Bozuklukta Çalışma Statüsü Ve İlaç Uyumu: Kuram Temelli Bir Değerlendirme”. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi 2, no. 3 (Ekim 4, 2021): 441–459. Erişim Eylül 25, 2023. https://dergi.bilgi.edu.tr/index.php/reflektif/article/view/95.