Bolak Boratav, Hale. “Feminizm Ve Psikoloji: Sıkıntılı Bir İlişki”. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi 2, no. 1 (Şubat 1, 2021): 143–163. Erişim Mart 3, 2024. https://dergi.bilgi.edu.tr/index.php/reflektif/article/view/30.