Kıvılcım Çorakbaş, Figen, ve Zeynep Kunt. “Yerel Toplulukların Miras Alanlarına Atfettiği Değerleri Ortaya Çıkartmak İçin Yöntemler”. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi 4, no. 3 (Ekim 9, 2023): 753–775. Erişim Şubat 29, 2024. https://dergi.bilgi.edu.tr/index.php/reflektif/article/view/259.