Turan, Zeynep. “Görsel Kültürde Çocuk: Direnen Çocuk Jestleri Üzerine”. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi 4, no. 3 (Ekim 9, 2023): 607–619. Erişim Mart 5, 2024. https://dergi.bilgi.edu.tr/index.php/reflektif/article/view/254.