Uyan Semerci, Pınar, Emre Erdoğan, Emre Toros, Zehra Taşkın, ve Güleda Doğan. “Akademide Eşitsizlik Nasıl Kurumsallaşıyor: Sıralama, Ölçme Ve Etki”. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi 4, no. 1 (Ocak 31, 2023): 127–156. Erişim Mart 3, 2024. https://dergi.bilgi.edu.tr/index.php/reflektif/article/view/198.