Turper Alışık, Sedef, ve Warisha Aslam. “Mültecilere İlişkin Mezenformasyon: Sonuçları, Sürdürücüleri Ve Çözüm Önerileri”. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi 3, no. 2 (Haziran 1, 2022): 287–303. Erişim Ağustos 11, 2022. https://dergi.bilgi.edu.tr/index.php/reflektif/article/view/141.