Erdoğan, Emre. “Mesaiyi Unutanlar: COVID-19 Pandemisinin Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Çalışan Akademisyenler Üzerine Etkisi”. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi 3, no. 1 (Ocak 31, 2022): 223–241. Erişim Mart 3, 2024. https://dergi.bilgi.edu.tr/index.php/reflektif/article/view/125.