Erdoğan, E. “Editörden”. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, c. 2, sy 3, Ekim 2021, ss. 333-4, doi:10.47613/reflektif.2021.32.