Ünver, B., Özlem Sertel Berk, ve N. Karamustafalıoğlu. “Bipolar Bozuklukta Çalışma Statüsü Ve İlaç Uyumu: Kuram Temelli Bir Değerlendirme”. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, c. 2, sy 3, Ekim 2021, ss. 441-59, doi:10.47613/reflektif.2021.39.