Turan, İlter. “Sosyal Bilimi Ve Sosyal Bilimciyi Düşünürken”. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, c. 1, sy 1, Eylül 2020, ss. 145-53, doi:10.47613/reflektif.2020.5.