Nuhrat, Y., ve F. Çiçekoğlu. “Tiyatronun ‘Çevirme İşi’: Pelin Esmer Filmleri Üzerinden Cinsiyetlendirilmiş Duygusal Emek”. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, c. 2, sy 3, Ekim 2021, ss. 513-25, doi:10.47613/reflektif.2021.43.