Turan, İlter. “Liberal Demokrasi Zorlanıyor: Sosyo-Ekonomik Ve Teknolojik Değişimin Etkileri Üzerinde Düşünceler”. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, c. 2, sy 2, Mayıs 2021, ss. 311-27, doi:10.47613/reflektif.2021.30.