Erdoğan, E. “Editörden”. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, c. 2, sy 2, Mayıs 2021, ss. 185-6, doi:10.47613/reflektif.2021.22.