Sözen, Y. “Halkın İradesi Demokrasiye Karşı: Türkiye’de Popülist Otoriterleşme”. 2020. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, c. 1, sy 1, Ekim 2020, ss. 9-30, doi:10.47613/reflektif.2020.3.