Cihan, Özlem. “Bir Mekânsal Pratik Olarak Transit Hareketlilik: İstanbul’un Metrobüsü”. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, c. 2, sy 2, Mayıs 2021, ss. 249-62, doi:10.47613/reflektif.2021.27.