Erçetin, T. “Popülist Arzu: ‘İhtiyacınız Olan Tek Şey Sarayın Ekranlarından Ziyade Halkın Kalbi’”. 2020. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, c. 1, sy 1, Ekim 2020, ss. 49-79, doi:10.47613/reflektif.2020.2.