Boyraz, C. “Türkiye’de Popülizm Ve Demokrasi: Cumhuriyet Halk Partisi Örneği”. 2020. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, c. 1, sy 1, Ekim 2020, ss. 31-47, doi:10.47613/reflektif.2020.1.