Bolak Boratav, H. “Feminizm Ve Psikoloji: Sıkıntılı Bir İlişki”. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, c. 2, sy 1, Şubat 2021, ss. 143-6, doi:10.47613/reflektif.2021.19.