Bildirici, F. “Açık Kaynak Yapay Zeka: Sorumlu Yapay Zeka Geliştirmeye Bir Yaklaşım”. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, c. 5, sy 1, Şubat 2024, ss. 73-81, doi:10.47613/reflektif.2024.145.