Aksoy, A., ve B. Özçetin. “Özel Dosya: Bir İmkân Alanı Olarak Kültür”. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, c. 4, sy 3, Ekim 2023, ss. 553-62, doi:10.47613/reflektif.2023.124.