Erdoğan, E. “Editörden”. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, c. 4, sy 3, Ekim 2023, ss. 549-51, doi:10.47613/reflektif.2023.123.