Sert, A., ve N. Tüysüz. “Sanatta Sansür Mekanizması Nasıl İşliyor: OHAL Ve Sonrası”. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, c. 4, sy 3, Ekim 2023, ss. 643-52, doi:10.47613/reflektif.2023.129.