Çelen, M., ve S. Keskiner. “Sarp Keskiner Ile İzmir Bağımsız Sanat İnisiyatifleri Üzerine Söyleşi”. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, c. 4, sy 3, Ekim 2023, ss. 697-08, doi:10.47613/reflektif.2023.133.