Bakçay, E., Özlem Altunok, ve F. Yaman. “Çatışmalı Ama Yan Yana Bir Kamusallık”. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, c. 4, sy 3, Ekim 2023, ss. 681-8, doi:10.47613/reflektif.2023.131.