Turper, S. “Göç Çalışmalarında Büyük Veri: Etik Değerlendirmeler”. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, c. 4, sy 3, Ekim 2023, ss. 795-07, doi:10.47613/reflektif.2023.139.