Sezgin, S., M. Binark, E. M. Demir, ve G. Özsu. “Rüzgâra Karşı Yelken Açanlar: Türkiye’de Müzik Endüstrisinde Platformlaşmayı Çalışmak”. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, c. 4, sy 3, Ekim 2023, ss. 723-35, doi:10.47613/reflektif.2023.135.