Çelen, M. “Documenta onbeş, Sanat Kurumları Ve Ötesi: İstanbul Odağında Lumbung Pratiğini Düşünmek”. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, c. 4, sy 3, Ekim 2023, ss. 565-8, doi:10.47613/reflektif.2023.125.