Doğan, N. B. “Beyoğlu’n(d)a Mekansal Ve Zamansal Dönüşler: Bir Üretim Mekanı Olarak: Beyoğlu Düşerse”. REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, c. 4, sy 3, Ekim 2023, ss. 739-50, doi:10.47613/reflektif.2023.136.